Ажлын явцыг дүгнэх

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газрын шилдэг хэлтэс шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт

Хэлтэс, тасаг Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт ЗДТГ-н даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын ЗДТГ-н 2019 оны үлй ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Ажлын цаг ашиглалт, хоцролт /pdf/ Ажлын цаг ашиглалт цалинтай Сарын аяны идэвх оролцоо Олон нийтийг хамарсан ажилд оролцсон Тамгын газрын цахим хуудсанд мэдээллээ ил тод Шагналт байр эзэлсэн байдал /pdf/
1 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2 Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
3 Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс
4 Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
5 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
6 Нийгмийн бодлогын хэлтэс
7 Хууль зүй, архивын тасаг
8 Цэргийн штаб
9 Аж ахуйн тасаг

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн

I/07 I/21 II/04 II/18 III/04 III/18 IV/08 IV/22 V/13 V/27 VI/10 VI/24 VII/08 VII/22 VIII/5 VIII/19 IX/09 IX/23 X/07 X/21 XI/04 XI/18 XII/09 XII/23
1 Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс
2 Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс
3 Замын цагдаагийн хэлтэс
4 Онцгой байдлын хэлтэс
5 Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
6 Улсын бүртгэлийн хэлтэс
7 Статистикийн хэлтэс
8 Татварын хэлтэс
9 Худалдан авах ажиллагааны алба
10 Эрүүл мэндийн төв
11 Нийгмийн даатгалын хэлтэс
12 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
13 Газрын алба
14 Дотоод аудитын алба
15 Боловсролын хэлтэс
16 Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
17 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
18 Биеийн тамир, спортын хороо
19 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
20 Соёлын ордон
17 Албан бус, насан туршийн боловсролын төв
22 Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ
23 Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ
24 Нийтлэг үйлчилгээний алба
25 Ахмадын хороо
26 Усан спорт сургалтын төв
27 Хан-Уул Яармаг ОНӨААТҮГ

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc