2018 оны 01 сарын 23-ны өдөр      Дугаар А/18              Улаанбаатар хот

 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны
2018 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2, 14.2.3, Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Тус дүүргийн Авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, холбогдох газруудад биелэлтийг хугацаанд нь хүргүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Б.Энхболд/-т үүрэг болгосугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2973
27373
50457
6478548

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc