2018 оны 03 сарын 27-ны өдөр              Дугаар A/103                          Улаанбаатар хот  


Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутзг дэвсгэрийн нэгж. түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 ”н ” 29.2 , Ашигт малтмалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12 1.1, 12.1.3,, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.4, Түгээмэл тархэцтай эшигт малтмалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Тус дүүргийн 10. 12, 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Түгээмэл тархацтай, ашигт малтмал олборлож байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж , байгууллагуудын нөхөн сэргээлт, хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, гарсан зөрчлийг арилгуулах талаар арга хэмжээ ажиллал. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, хяналт шалгалтаар ажиллах албан хаагчдад шаардагдах зардлын тооцоо болон товчооны гадна орчинд шаардлагатай байгаа хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийн зардлын тооцоог хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Хяналт шалгалт хийх явцад ажиллах албан хаагчдад олгох хоол шатахуун,холбоо, замын тэмдэг,тэмдэглэгээний зардлыг байгаль хамгаалах, тоосжилтыг бууруулах зардлаас санхүүжүүлэх Засаг даргын Тамгын газар /Б.Энхболд/-т,Санхүү төрийн сангийн хэлтзс /М.Цогзолмаа/-т тус тус зөвшөөрсүгэй.
  3. Захирамжийн биелэлтэнд тогтмол хяналт тавьж, ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг батлуулж ажиллахыг Ажлын хэсгийн дарга /Г.Батсайханд/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                         Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2645
27581
146797
7115895

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc