2018 оны 03 сарын 27-ны өдөр              Дугаар A/105                          Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

              Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 1, 25.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгуй байдал, эрүүл ахуйн дэлхийн өдрийг угтан 2018 оны 04 дүгээр сарыг "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян” болгон зарлаж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх: сурталчлах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Сарын аяны хугацаанд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, ажпын тайланг холбогдох байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлж ажиллахыг ажлын хэсэг /Г.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                         Ж.АЛДАРЖАВХЛАН


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1128
21406
138982
7108080

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc