2018 оны 05 сарын 16-ны өдөр              Дугаар A/163                          Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/713 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Дүүргийн төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших ашиглах эрхийг үнэлж санхүүгийн тайланд тусгах болон орон нутгийн өмчийн үл хөдпөх хөрөнгийг дахин үн&лйх Зжлын бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг байгуулж, ажиллах бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
  2. Дүүргийн төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлж санхүүгийн тайланд тусгах, үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлж, дүнг нэгтгэх ажлыг зохион байгуулан мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллахыг Тамгын газрын дарга /Б.Энхболд/-д даалгаж, зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
  3. Уг ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай төсвийг гуравдугаар хавсралтаар баталжТамгын газрын холбогдох зардлаас гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
  4. Захирамжийн б^өлэлтэд хяналт тавьж, явц үр дүнг тухай бүр дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж байхыг Засаг даргын нэгдүгээр орлогч / Г.Батсайхан /-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Ж.АЛДАРЖАВХЛАН 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2493
29530
114492
7083590

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc