2018оны 05 сарын 17-ны өдөр                     дугаар А/164                                    Улаанбаатар хот

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.4 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

  1. Дүүрэгт 2019, 2020 онд хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөн санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан ач холбогдлоор нь эрэмбэлж, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний нэгдсэн жагсаалт боловсруулан танилцуулахыг ажлын хэсэг /Г.Батсайхан/-т даалгасугай


ЗАСАГ ДАРГА                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1328
0
118150
7087248

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc