2018 оны 08 сарын 03-ны өдөр      Дугаар А/245              Улаанбаатар хот

 

Комисс байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 195 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан албадлагын арга хэмжээ авсантай холбогдуулан хураан авсан хөрөнгөнөөс хохирол нөхөн төлүүлэх, хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслийг улсын орлого болгох, устгах, бусад байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий Зөвлөлийн Үнэлгээний, устгалын, худалдан борлуулах асуудал хариуцсан комиссуудыг хавсралтад дурдсан бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
  2. Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хураан авсан хөрөнгө, орлогоос хохирол нөхөн төлүүлэх, эл зүйл, хэрэгсэл, хөрөнгө, орлогыг улсын орлого болгох, устгахтай холбогдох үйл ажиллагааг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Зөвлөлийн дарга /Б.Энхболд/-д үүрэг болгосугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3020
6645
91912
7529840

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc