2018 оны 10 сарын 16-ны өдөр      Дугаар А/336              Улаанбаатар хот

 

Жендэрийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг

байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 19.1.4, Засгийн газрын 2017 оны 129 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/910 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Дүүргийн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийг хавсралт ёсоор баталсугай.
  2. Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан дэд хөтөлбөрийн төслийг 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэгт даалгасугай.
  3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч А.Амартүвшинд даалгасугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

427
0
427
7119992

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc