2018 оны 11 сарын 14-ний өдөр                 Дугаар А/365              Улаанбаатар хот

 

 

Хан-Уул дүүргийн төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны

 үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “л”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2017 оны А/89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба, хороодын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгүүдийг нэг, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээг ил тод, шудрага хөндлөнгийн нөлөөллөөс хараат бусаар зохион байгуулан хяналт тавьж, үр дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Засаг даргын Тамгын газар /Б.Энхболд/-т даалгасугай.
  3. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд бүх талаар дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллаж, Хяналт, шинжилгээний үнэлгээнд үндэслэн гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг бүх хэлтэс, тасаг, алба, хорооны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
  4. Дээрх үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг батлагдсан төсвөөс гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Б.Энхболд/, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /М.Цогзолмаа/-т тус тус зөвшөөрсүгэй.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1041
42126
104956
8207698

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc