2018 оны 11 сарын 30-ны өдөр      Дугаар А/377              Улаанбаатар хот

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. 2018 он болон өмнөх төсвийн жилүүдэд үүссэн өр авлагыг барагдуулах санал гаргах, 2019 оны төсвийн төсөлд оруулах хөрөнгө оруулалтын ажлын чиглэл боловсруулж, танилцуулах ажлын хэсгийг хавсралтаар байгуулсугай.
  2. Захиражийн биелэлтэд хяналт тавьж, ажлын явц, үр дүнг тухай бүр Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж байхыг ажлын хэсэг /М.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай.


ЗАСАГ ДАРГА                         Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1139
21412
138993
7108091

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc