2018 оны 12 сарын 04-ний өдөр                 Дугаар А/381              Улаанбаатар хот

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэд

үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 “л”, 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, биелэлтэд үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Үнэлгээг ил тод, шударга, хөндлөнгийн нөлөөллөөс хараат бусаар зохион байгуулан үр дүнг танилцуулахыг ажлын хэсгийн дарга /Д.Даваадорж/-т даалгасугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                     Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2901
6611
91793
7529721

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc