2018 оны 12 сарын 17-ны өдөр      Дугаар А/404              Улаанбаатар хот

 

Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах,

шинээр олгох, хүчингүй болгох тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.4, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байрнаас 500 метрээс хол зайд байрлаж, худалдааны газрын үйлчилгээний стандартын шаардлагыг хангасан, тамхи худалдах тусгай зөвшжөөрөл шинээр олгох /11/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг нэгдүгээрт, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах /5/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг хоёрдугаарт, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох /1/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Тамхины хяналтын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг мөрдөж ажиллахыг худалдаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс /С.Хүрэлбаатар/т, Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс /Н.Батбаяр/-т, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс /Б.Алтантуяа/-т, хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
  3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын нэгдүгээр орлогч /Г.Батсайхан/-д даалгасугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                           Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2500
29532
114499
7083597

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc