2019 оны 02 сарын 27-ны өдөр      Дугаар А/69                Улаанбаатар хот

 

Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах

журам, ажлын хэсгүүдийг батлах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.2, 32.1.8, Засгийн газрын 2008 оны 11 дүгээр тогтоол,  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/673 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. ”Дүүргийн Онцгой комисс”-ын бүрэлдэхүүнийг дор дурдсан ёсоор шинэчлэн баталсугай.

            Дарга                                     Засаг дарга

            Орлогч дарга                            Засаг даргын нэгдүгээр орлогч

    Онцгой байдлын хэлтсийн дарга

            Гишүүд:                                 Нийгмийн асуудал эрхэлсэн Засаг даргын орлогч

                                                           Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                                                           Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын

                                                           албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                                                           Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

                                                           Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын       

                                                           албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                                                           Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын      

                                                           албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

  Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн даргын      

                                                            албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

  Боловсролын хэлтсийн дарга

  Бүртгэлийн хэлстийн дарга

  Цэргийн штабын дарга

                                                 Газрын албаны дарга

                                                         Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн дарга

 Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн дарга

 Замын цагдаагийн хэлтсийн дарга

                                                         Эрүүл мэндийн төвийн дарга

                                                         Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга

 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга

 Тохижжилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГазрын захирал

                                                         Мал эмнэлэг үржлийн ТҮДА ХХК-ийн захирал

Мал эмнэлэг үржлийн Ганган буга ХХК-ийн захирал

                                                        Мал эмнэлэг үржлийн Гүнтэрэм ХХК-ийн захирал

                                                Улаан загалмайн хорооны  дарга

                                                Нэгдсэн эмнэлгийн дарга

Хан-Уул дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн дарга

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын

                                                Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-10-ын дарга

                                                Нутаг дэвсгэрт нь гамшиг осол болсон хороодын

                                                Засаг дарга нар

Нарийн бичгийн дарга     Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч, Гамшгаас хамгаалах

төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах байцаагч

            2. Дүүргийн  Онцгой  комиссын  ажиллах  журмыг 1 дүгээр, шуурхай ажлын хэсгийг 2 дугаар, шуурхай ажлын хэсгүүдийн гүйцэтгэх үүргийг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.

       3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн түүний ажиллах журам, алба, ажлын хэсгүүдийг шинэчлэн байгуулах тухай” дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/83 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

           

                        ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1178
21434
139032
7108130

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc