2019 оны 07 сарын 22-ны өдөр                 Дугаар А/259              Улаанбаатар хот

 

 

Аян зохион байгуулах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018  оны 16/07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн 3.3.12,  Улаанбаатар хотын Ерөнхий  менежерийн  2019 оны А/198 дугаар тушаалыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Дүүргийн  иргэд, олон нийтийн дунд ахуйн үйлчилгээний шинэлэг технологийг сурталчлах аяныг  2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны  өдрөөс  2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулсугай.

            2. Аяныг заасан хугацаанд зохион байгуулах ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.

3. Аяны хэрэгжилт, үр дүн, тайлан мэдээг 2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны дотор танилцуулахыг ажлын хэсэг /Г.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2757
27542
146909
7116007

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc