2019 оны 08 сарын 09-ний өдөр                 Дугаар А/287              Улаанбаатар хот

 

 

Техник хяналтын ажлын хэсгийн захирамжийн

хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ийн “а” , 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Хан-Уул дүүргийн  Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/49 дүгээр захирамжийн нэг, хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан ажлын хэсгийн гишүүн Хууль зүй, архивын тасгийн архивч Н.Отгонсүрэн гэснийг Хууль зүй, архивын тасгийн Н.Цогзолмаа гэж өөрчилсүгэй.

2. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан Хан-Уул дүүргийн  Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/49 дүгээр захирамжийн нэг, хоёрдугаар хавсралтын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгосугай.

 

 

  

ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2703
27544
146855
7115953

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc