2019 оны 11 сарын 05-ны өдөр           Дугаар А/384                Улаанбаатар хот

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 26/23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн 2019 оны төсөвт батлагдсан “Хот тохижилтын бусад зардал”-аас санхүүжүүлэх

ХУД-ийн 7 дугаар хороо Жаргалантын 1, 2, 3, 4 дүгээр гудамжны явган хүний замын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга:                          Э.Түвшин            

                                                   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч

Гишүүд:                                                          О.Мөнгөншагай       

                                                    Хан-Уул  дүүргийн  Засаг  даргын  Тамгын  газрын

                                                    Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтцийн

                                                    хөгжлийн  төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан   

                                                    мэргэжилтэн

                                                                        О.Болормаа                

                                                   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                   Санхүү ,  төрийн   сангийн    хэлтсийн  Хөрөнгө            

                                                   оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

                                                                        С.Батсүх                 

                                                   Иргэний төлөөлөл /3  дугаар хорооны иргэн/

Нарийн бичгийн дарга:                                   Б.Доржмаа  

                                                   Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны        

                                                   албаны  Худалдан  авах ажиллагаа  хариуцсан

                                                   мэргэжилтэн

2.  Дээрх төсөл арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар  /Б.Энхболд/-т даалгасугай.

             3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлыг зохион байгуулах Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажиллах, сонгон шалгаруулалттай холбогдолтой баримт бичгээр архивын нэгж бүрдүүлж, холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өгөхийг Худалдан авах ажиллагааны алба /Т.Улсболд/-нд үүрэг болгосугай.

 

 

                           ЗАСАГ ДАРГА                                            Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1428
0
118250
7087348

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc