2019 оны 12 сарын 02-ны өдөр      Дугаар А/411              Улаанбаатар хот

 

 

 

Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.4, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байрнаас 500 метрээс хол зайд байрлаж, худалдааны газрын үйлчилгээний стандартын шаардлагыг хангасан, тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох /6/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг нэгдүгээр, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах /33/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Тамхины хяналтын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг мөрдөж ажиллахыг худалдаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс /С.Хүрэлбаатар/-т, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс /Н.Батбаяр/-т, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс /Б.Алтантуяа/-т, хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Засаг даргын нэгдүгээр орлогч /Г.Батсайхан/-д даалгасугай.

 

 

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1334
0
118156
7087254

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc