2020 оны 03 сарын 12-ны өдөр      Дугаар А/121              Улаанбаатар хот

 

Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг

өөрчлөн батлах тухай

  

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.8, Засгийн газрын 2008 оны 11 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Дүүргийн “Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн”-ийг нэгдүгээр, “Онцгой комиссын ажиллах журам”-ыг хоёрдугаар, “Шуурхай ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн”-ийг гуравдугаар, “Шуурхай ажлын хэсгүүдийн гүйцэтгэх үүрэг”-ийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус өөрчлөн баталсугай.

            2. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Онцгой комиссын орлогч дарга Г.Батсайханд даалгасугай.

            3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны “Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, ажлын хэсгүүдийг байгуулах тухай” А/69 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3956
16183
101710
7070808

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc