Хан-Уул дүүргийн хороод

1-р хороо

Хүн амын тоо:
10394
Өрхийн тоо:
2353
Имэйл хаяг:
khanuul.1khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
1.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6501

2-р хороо

Хүн амын тоо:
11109
Өрхийн тоо:
2664
Имэйл хаяг:
khanuul.2khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
2.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6502

3-р хороо

Хүн амын тоо:
14414
Өрхийн тоо:
3918
Имэйл хаяг:
khanuul.3khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
3.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6503

4-р хороо

Хүн амын тоо:
9946
Өрхийн тоо:
2982
Имэйл хаяг:
khanuul.4khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
4.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6504

5-р хороо

Хүн амын тоо:
5874
Өрхийн тоо:
1564
Имэйл хаяг:
khanuul.5khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
3.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6505

6-р хороо

Хүн амын тоо:
6463
Өрхийн тоо:
1959
Имэйл хаяг:
khanuul.6khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
6.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6506

7-р хороо

Хүн амын тоо:
4595
Өрхийн тоо:
1411
Имэйл хаяг:
khanuul.7khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
7.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6507

8-р хороо

Хүн амын тоо:
11082
Өрхийн тоо:
3345
Имэйл хаяг:
khanuul.8khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
8.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6508

9-р хороо

Хүн амын тоо:
9223
Өрхийн тоо:
2465
Имэйл хаяг:
khanuul.9khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
9.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6509

10-р хороо

Хүн амын тоо:
9755
Өрхийн тоо:
2432
Имэйл хаяг:
khanuul.10khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
10.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6510

11-р хороо

Хүн амын тоо:
15571
Өрхийн тоо:
3910
Имэйл хаяг:
khanuul.11khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
11.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6511

12-р хороо

Хүн амын тоо:
5835
Өрхийн тоо:
1806
Имэйл хаяг:
khanuul.12khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
12.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6512

13-р хороо

Хүн амын тоо:
4041
Өрхийн тоо:
1447
Имэйл хаяг:
khanuul.13khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
13.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6513

14-р хороо

Хүн амын тоо:
4827
Өрхийн тоо:
1666
Имэйл хаяг:
khanuul.14khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
14.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6514

15-р хороо

Хүн амын тоо:
21898
Өрхийн тоо:
6052
Имэйл хаяг:
khanuul.15khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
15.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6515

16-р хороо

Хүн амын тоо:
11471
Өрхийн тоо:
3377
Имэйл хаяг:
khanuul.16khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
16.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6516

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc