Хан-Уул дүүргийн хороод

1-р хороо

Хүн амын тоо:
11688
Өрхийн тоо:
2465
Имэйл хаяг:
khanuul.1khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
1.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6501

2-р хороо

Хүн амын тоо:
12488
Өрхийн тоо:
2806
Имэйл хаяг:
khanuul.2khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
2.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6502

3-р хороо

Хүн амын тоо:
11878
Өрхийн тоо:
3580
Имэйл хаяг:
khanuul.3khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
3.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6503

4-р хороо

Хүн амын тоо:
14437
Өрхийн тоо:
3737
Имэйл хаяг:
khanuul.4khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
4.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6504

5-р хороо

Хүн амын тоо:
5679
Өрхийн тоо:
1462
Имэйл хаяг:
khanuul.5khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
3.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6505

6-р хороо

Хүн амын тоо:
6719
Өрхийн тоо:
1929
Имэйл хаяг:
khanuul.6khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
6.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6506

7-р хороо

Хүн амын тоо:
4808
Өрхийн тоо:
1486
Имэйл хаяг:
khanuul.7khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
7.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6507

8-р хороо

Хүн амын тоо:
10953
Өрхийн тоо:
3165
Имэйл хаяг:
khanuul.8khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
8.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6508

9-р хороо

Хүн амын тоо:
9330
Өрхийн тоо:
2446
Имэйл хаяг:
khanuul.9khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
9.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6509

10-р хороо

Хүн амын тоо:
10119
Өрхийн тоо:
2526
Имэйл хаяг:
khanuul.10khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
10.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6510

11-р хороо

Хүн амын тоо:
12201
Өрхийн тоо:
3353
Имэйл хаяг:
khanuul.11khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
11.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6511

12-р хороо

Хүн амын тоо:
5921
Өрхийн тоо:
1654
Имэйл хаяг:
khanuul.12khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
12.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6512

13-р хороо

Хүн амын тоо:
3720
Өрхийн тоо:
1309
Имэйл хаяг:
khanuul.13khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
13.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6513

14-р хороо

Хүн амын тоо:
5527
Өрхийн тоо:
1928
Имэйл хаяг:
khanuul.14khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
14.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6514

15-р хороо

Хүн амын тоо:
11992
Өрхийн тоо:
3723
Имэйл хаяг:
khanuul.15khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
15.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6515

16-р хороо

Хүн амын тоо:
13930
Өрхийн тоо:
3807
Имэйл хаяг:
khanuul.16khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
16.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6516

17-р хороо

Хүн амын тоо:
12869
Өрхийн тоо:
3606
Имэйл хаяг:
khanuul.17khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
17.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6517

18-р хороо

Хүн амын тоо:
12869
Өрхийн тоо:
3606
Имэйл хаяг:
khanuul.18khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
18.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6518

19-р хороо

Хүн амын тоо:
12869
Өрхийн тоо:
3606
Имэйл хаяг:
khanuul.19khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
19.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6519

20-р хороо

Хүн амын тоо:
12869
Өрхийн тоо:
3606
Имэйл хаяг:
khanuul.20khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
20.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7729-6520

21-р хороо

Хүн амын тоо:
12869
Өрхийн тоо:
3606
Имэйл хаяг:
khanuul.21khoroo@yahoo.com
Вэб сайт:
21.khanuul.mn
facebook:
Утас:
7719-6521

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc