Төрийн үйлчилгээ

АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Аргачлал, арга зүйг http://web.nso.mn/aazms/ -аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг http://www.khan-uul.nso.mn/ --аас авна уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүх мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-341136
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Статистикийн тооллого судалгааны үр дүнг http://ubstat.mn/Report -аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүх мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-341136
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тоо, мэдээллийг
2http://ubstat.mn/Report - аас
3татаж авна уу
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүх мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-341136
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Маягт, зааврыг
2http://ubstat.mn/Blanks.aspx
3татаж авна уу
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүх мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-341136
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тоо, мэдээллийг
2http://ubstat.mn/Statistics,
3http://www.1212.mn/,
4http://ubstat.mn/Statistics, http://www.1212.mn/
5татаж авна уу
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүх мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-341136
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Танилцуулгыг
2http://ubstat.mn/Report,
3татаж авна уу
Хариуцсан мэргэжилтэн
Бүх мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-341136
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эмхэтгэл, судалгаа, нугалбарыг
2http://ubstat.mn/Report,
3татаж авна уу

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc