Төрийн үйлчилгээ

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Танилцуулгыг http://www.ubstat.mn//, //http://www.1212.mn// - ээс татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Энхжаргал
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Эмхэтгэл, судалгаа, нугалбарыг http://ubstat.mn/Report, http://statistic.khanuul.mn/report - аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хүн ам, өрхийн мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тоо, мэдээллийг http://ubstat.mn/JobTables.aspx - аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Тоо, мэдээллийг http://ubstat.mn/Statistics, http://www.1212.mn/ - аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Статистикийн тооллого судалгааны үр дүнг http://ubstat.mn/Report http://www.1212.mn/- аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Маягт, зааврыг http://ubstat.mn/Blanks.aspx -аас татан авч ашиглана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг https://www.facebook.com/khanuul.statistik.3- аас танилцана уу.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Нийт мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341136, 343040
Е-Mail хаяг
han-uul@nso.mn

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc