Төрийн үйлчилгээ

АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

Хариуцсан мэргэжилтэн
Сургалт хариуцсан мэргэжилтэнгүүд
Утасны дугаар
70000448, 95021560
Е-Mail хаяг
khanuul_ub@ncle.edu.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Цээж зураг – 1%
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Дөлбадрах
Утасны дугаар
70000448, 89788181
Е-Mail хаяг
duluu32@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1- Хорооны тодорхойлолт
2- 2% цээж зураг
3- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4- Өргөдөл
5- Үнэ төлбөргүй явагддаг.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ө.Гэрэлчимэг
Утасны дугаар
70000448,99127733
Е-Mail хаяг
gerelchimegu@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
1- Хорооны тодорхойлолт
2- 2% цээж зураг
3- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4- Өргөдөл
5- Үнэ төлбөргүй явагддаг.
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Болормаа
Утасны дугаар
70000448, 88098723
Е-Mail хаяг
a_boloroo2006@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1- Хорооны тодорхойлолт
2- 2% цээж зураг
3- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4- Өргөдөл
5- Үнэ төлбөргүй явагддаг
Хариуцсан мэргэжилтэн
О.Загдцэнд
Утасны дугаар
70000448, 96550064
Е-Mail хаяг
o.zagdaa@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
1- Хорооны тодорхойлолт
2- 2% цээж зураг
3- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4- Өргөдөл
5- Үнэ төлбөргүй явагддаг.
Хариуцсан мэргэжилтэн
М.Даваасүрэн
Утасны дугаар
70000448, 99030489
Е-Mail хаяг
m_davka2003@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Хорооны тодорхойлолт
2- 2% цээж зураг
3- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4- Өргөдөл
5- Үнэ төлбөргүй явагддаг.

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc