Төрийн үйлчилгээ

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ

Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Цэцэгжаргал
Утасны дугаар
99296405
Е-Mail хаяг
Blumemgl1121@gmail.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх/аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
22. Шаардлага хангасан төсөл
33. Зээлдүүлэгчийн тодорхойлолт
44. Зээлийн батлан даалт хүссэн өргөдөл
55. Сургалтанд хамрагдсан сертификат
66. Татварын тодорхойлолт
77. Хорооны тодорхойлолт
88. Холбогдох зөвшөөрөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Хишигтогтох
Утасны дугаар
881235828, 91956699
Е-Mail хаяг
Giish_0225@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Материал шаардлагагүй
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Хишигтогтох
Утасны дугаар
881235828, 91956699
Е-Mail хаяг
Giish_0225@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
14. Иргэний үнэмлэх /аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
23. Бүтээгдэхүүний зураг бүтээгдэхүүн тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үйлдвэрлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг файл хэлбэрээр авчрах.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Хишигтогтох
Утасны дугаар
881235828, 91956699
Е-Mail хаяг
Giish_0225@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Маягтын дагуу хүсэлт гаргах
22. Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Мандхай
Утасны дугаар
99700397
Е-Mail хаяг
Magi0305@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Хүсэлт
22. Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
33. Бүтээгдэхүүний танилцуулга, зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Бямбасүрэн
Утасны дугаар
96003548
Е-Mail хаяг
Byambaa7643@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирж төв дээр бүртгүүлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Одонтунгалаг
Утасны дугаар
88184114, 91110690
Е-Mail хаяг
Odon_tungaa@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Байгууллагын гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
22. Татварын газрын тодорхойлолт
33. Өргөдөл /албан бланк/
44. Тухайн тоног, төхөөрөмжийн хөнгөлөгдөх жагсаалтад орсон нэр, код
Хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Борхүү
Утасны дугаар
95157961
Е-Mail хаяг
Tatra_uul@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Өөрийн бизнес санаатай байх эсвэл боловсруулсан төсөлтэй байх,
22. Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Одонтунгалаг
Утасны дугаар
88184114, 91110690
Е-Mail хаяг
Odon_tungaa@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Байгууллагын гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
22. Татварын газрын тодорхойлолт
33. Хүсэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ю.Мөнхцацрал
Утасны дугаар
91999488
Е-Mail хаяг
Tsatsaa9488@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
2/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc