Төрийн үйлчилгээ

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ

Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Оюу-Эрдэнэ
Утасны дугаар
99957048
Е-Mail хаяг
Oyuka_snim@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх/аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
22. Шаардлага хангасан төсөл
33. Зээлдүүлэгчийн тодорхойлолт
44. Зээлийн батлан даалт хүссэн өргөдөл
55. Сургалтанд хамрагдсан сертификат
66. Татварын тодорхойлолт
77. Хорооны тодорхойлолт
88. Холбогдох зөвшөөрөл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Ариунтуяа
Утасны дугаар
80257223
Е-Mail хаяг
Ariuntuya5151@gmeil.com
Бүрдүүлэх материал
1Материал шаардлагагүй
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Ариунтуяа
Утасны дугаар
80257223
Е-Mail хаяг
Ariuntuya5151@gmeil.com
Бүрдүүлэх материал
14. Иргэний үнэмлэх /аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
23. Бүтээгдэхүүний зураг бүтээгдэхүүн тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үйлдвэрлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг файл хэлбэрээр авчрах.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Ариунтуяа
Утасны дугаар
80257223
Е-Mail хаяг
Ariuntuya5151@gmeil.com
Бүрдүүлэх материал
11. Маягтын дагуу хүсэлт гаргах
22. Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ө.Хулан
Утасны дугаар
99131563
Е-Mail хаяг
Hulana_8015@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Хүсэлт
22. Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
33. Бүтээгдэхүүний танилцуулга, зураг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Нямтогтох
Утасны дугаар
99073744
Е-Mail хаяг
naymtogtohn@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирж төв дээр бүртгүүлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Оюу-Эрдэнэ
Утасны дугаар
99957048
Е-Mail хаяг
Oyuka_snim@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Байгууллагын гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
22. Татварын газрын тодорхойлолт
33. Өргөдөл /албан бланк/
44. Тухайн тоног, төхөөрөмжийн хөнгөлөгдөх жагсаалтад орсон нэр, код
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Наранцацралт
Утасны дугаар
99106949
Е-Mail хаяг
Bymbaa0208@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Өөрийн бизнес санаатай байх эсвэл боловсруулсан төсөлтэй байх,
22. Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Оюу-Эрдэнэ
Утасны дугаар
99957048
Е-Mail хаяг
Oyuka_snim@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Байгууллагын гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
22. Татварын газрын тодорхойлолт
33. Хүсэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Ө.Хулан
Утасны дугаар
99131563
Е-Mail хаяг
Hulana_8015@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
2/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc