Төрийн үйлчилгээ

Нийгмийн даатгал

Хариуцсан мэргэжилтэн
Хорооны байцаагч
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)/нас барагчийн/
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)/асран хамгаалагчийн/
7Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8Гэрлэлтийн батлах
9Нас барсны гэрчилгээ
10Хүүхдүүдийн сургуульд сурч буй тодорхойлолт
11Цэргийн батлах
12Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар /нот батлуулах/
13Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1000 төг (хадгаламж банк 10540004593 дансанд тушаана
14Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
15Та асуух зүйл байвал 70121436 утсанд холбогдож лавлана уу!
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Мөнхзул Б.Батхорол Б.Болормаа
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. НД-ын дэвтэр /байхгүй бол шинээр нээлгэнэ/
22. Иргэний үнэмлэх
33. 2ш цээж зураг /4*3 хэмжээтэй/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Түмэндэмбэрэл
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
22. Хөдөлмөрийн дэвтэр
33. НД-ын дэвтэр
44. Эмнэлгийн хуудас
Хариуцсан мэргэжилтэн
Я.Батцэцэг
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Иргэний үнэмлэх
22. Нийгмийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр
33. Эмнэлгийн хуудас
Хариуцсан мэргэжилтэн
ГАлтанзаяа
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбарын хамт/
22. Албан тоот хүсэлт /ҮА-ны чиглэл, хугацаа, даатгуулагчийн тоог бичих/
33. Өмнөх онуудын жилийн эцсийн баланс, татварт гаргаж өгдөг бүх тайлангууд үзэх
44. Тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгөө тушаасан байна.
55. Захирлын цахим үнэмлэхний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
А.Сайнбилэг
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
11. Тэтгэмж тогтоолгох тухай өргөдөл
22. НД-ын байгууллагаар баталгаажсан НД –ын дэвтэр
33. Ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр /эх хувь/
44. Дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн бичиг
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хорооны байцаагч
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа,тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8ЭХМК-ын акт
9Үйлдвэрлэлийн ослын акт
10Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1000 төг (хадгаламж банк 10540004593 дансанд тушаана
11Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
12Цэргийн батлах
13Та асуух зүйл байвал 70121436 утсанд холбогдож лавлана уу!
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хорооны байцаагч
Утасны дугаар
70121436
Е-Mail хаяг
nd@khanuul.mn
Бүрдүүлэх материал
1Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)
2Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар (хүүхдээр хөнгөлөлттэй тогтоолгож буй эхчүүд) нотариатаар батлуулах
8Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал (хөдөлмөр эрхэлж байгаа даатгуулагчид хамаарна)
9Hөхцөлийн тодорхойлолт (хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан хүмүүст хамаарна )
10Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1000 төг (хадгаламж банк 10540004593 дансанд тушаана
11Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах
12Цэргийн батлах
13Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
14Та асуух зүйл байвал 342851 утсанд холбогдож лавлана уу!

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc