Төрийн үйлчилгээ

ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ОНӨААТҮГ

Хариуцсан мэргэжилтэн
НБЦҮХэлтсийн дарга Ю.Тосмаа 99015898, НБЦҮХэлтсийн зам талбайн мастер Д. Бат-Эрдэнэ 99601416, Ногоон байгууламж зам талбайн цэвэрлэгээтэй холбоотой санал хүсэлт хүлээн авах 70110294
Утасны дугаар
70110294
Е-Mail хаяг
gbadamsed@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Үйл ажиллагааны чиглэл:
2Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ
3Ногоон байгууламжийн арчилгаа тордлогоо
4Мод зүлэг тайрч тэгшлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
ХТХ-ийн дарга Г.Бадамсэд, ХТХ-ийн хороо хариуцсан хяналтын ажилтан Р.Алтанцэцэг 80805479, ХТХ-ийн хороо хариуцсан хяналтын ажилтан Д.Сумъяадорж 95871256, ХТХ-ийн хороо хариуцсан хяналтын ажилтан Г.Ананд 99696655, ХТХ-ийн хороо хариуцсан хяналтын ажилтан Б.Анхзаяа 88977939, Хог хаягдлын санал, гомдол, хүсэлт хүлээн авах утас -70110294
Утасны дугаар
70110294 , 89666667
Е-Mail хаяг
gbadamsed@yahoo.com
Бүрдүүлэх материал
1Шинэ гэрээ байгуулах:
21. Иргэн – иргэний үнэмлэхний хуулбар
32. ААНБ – байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, байгууллагын тамга
43. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт
5Гэрээг сунгах:
61. Хуучин гэрээний эх хувь
72. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн өр төлбөргүй байх. /ХУД-ийн Татварын хэлтсээс шүүлгэх/
8ХХҮХ тушаах данс:
9Улаанбаатар банк: Дансны дугаар: 2603033364
10Хүлээн авагч: ХУД. Хог хаягдлын хураамж
11Гүйлгээний утга: ААНБ эсвэл Иргэний нэр, регистрийн дугаар, утас

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc