Төрийн үйлчилгээ

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
70111288 - 503
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.gov.mn
Бүрдүүлэх материал
1Бүртгүүлэх албан тоот /өргөдөл/
2Маягт ХТТ-01 бєглєх /татварн албанаас/
3ААНэгж бол ААН-н гэрчилгээний хуулбар, захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар. Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
4Улсын бүртгэлийн ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ хуулбар эх хувийн хамт
55. ҮХЭХ-ийн үнэлгээг нотлох баримтууд/дараах жагсаалтаас тохиромжтойг сонгох/ а/Худалдах худалдан авах гэрээ б/ Бэлэглэлийн гэрээ в/ Захиалгийн гэрээ г/ Даатгалын гэрээ д/ Үнэлгээний тайлан е/ Санхүү
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
70111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.gov.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албан бичиг
2Борлуулалтын орлого дансаар орсон бол дансны хуулга, кассаар орсон бол кассын тайлан
3ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
4ТТБ-01-А маягт бєглєх
5Шивсэн Е-баримт.
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
70111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.gov.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албан бичиг
2Борлуулалтын орлого дансаар орсон бол дансны хуулга, кассаар орсон бол кассын тайлан
3ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
4ТТБ-01-А маягт бєглєх
5Шивсэн Е-баримт
6Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
7Ажлын гэрээ
8Түрээсийн гэрээ
9Захирал өөрийн биеэр ирж ярилцлаганд орно /итгэмжлэлтэй төлөөний хүн байж болно/
10Хариуцсан байцаагчтай уулзаж ярилцлага хийж, ажлын байр үзүүлж зураг хавсаргана
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
11-343347
Е-Mail хаяг
khan_uul_eumt@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Єргєдєл
2Шvvгчийн захирамж
3Улсын тэмдэгтийн хураамж тєлсєн баримтын хуулбар
4Иргэний vнэмлэх, ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
77111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эх хувийн хамт/
2Галт зэвсгийн гэрчилгээний хуулбар эх хувийн хамт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
77111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1ААНБ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх тухай хүсэлт /бичгээр/
2Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
3ААН-ийн танилцуулга
4Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар /баталгаажсан байх/
5ААНОАТ-ын тайлангийн хуулбар /ТТ-02б/
6Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тооцоо /ТТ-02б/
7Харилцах дансны хуулбар
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
342476
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2Шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн бол шилжилт хөдөлгөөний нарийн хуудасны хамт хуулбарлана.
32 хувь цээж зураг
4Дэвтрийн үнэ 500 төгрөг /хасагдах/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
342830
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1ААН-ийн хүсэлт
2ААН-ийг төлөөлөн авч байгаа хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
3НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар
4Падааны зарцуулалтын тайлан
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
341767
Е-Mail хаяг
khan_uul@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Байгууллага-албан бичиг
2Иргэн-өргөдөл, хүсэлт
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Мөнгө төлсөн баримт
2Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн гэрчилгээ
3АТБӨЯХАТ төлөгчийн гэрчилгээ
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
2Хүсэлт /Албан бичиг/
3Орлого нь дансаар орсон бол дансны хуулга, кассаар орсон бол кассын тайлан
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
701111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1УБЕГ, ХЭБГ-т бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор харьяа татварын албанд бүртгүүлэх
2Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 2 талын хуулбар
3Компанийн дүрэм /гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд Монгол, гадаад хэл дээрх хувь/
4Үүсгэн байгуулагч, удирдлагын иргэний үнэмлэхний хуулбар /үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/
5Хөрөнгийн жагсаалт
6Түрээсийн гэрээ /өөрийн байргүй бол түрээсийн гэрээний хуулбар/
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
77111288
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Гэрчилгээ олгохыг хүссэн хүсэлт /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/
2Хүсэлт олгохыг хүссэн иргн, хуулийн этгээдийн өргөдөл /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/
3Гарын үсэг хэрэглэх гэрээ 2 хувь /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/
4Өргөдөл гаргасан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
5ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
6Флаш
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
345305
Е-Mail хаяг
khan_uul_ttut@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Албан бичиг буюу хүсэлт
2ГХО-тай ААН бол итгэмжлэл
3Иргэний үнэмлэх
Хариуцсан мэргэжилтэн
Эдийн засагч
Утасны дугаар
77111288
Е-Mail хаяг
khnl_uul@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Шүүхийн захирамж, шийдвэр, тогтоол /Эх хувь, нотариат
2Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт /хуулбар байж болно/
3УТХ буцаан авах хүсэлт
4Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААН бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
5Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол итгэмжлэл
Хариуцсан мэргэжилтэн
Хариуцсан мэргэжилтэн
Утасны дугаар
342176
Е-Mail хаяг
khnl_uul@mta.mn
Бүрдүүлэх материал
1Цээж зураг 2%
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Дэвтэрийн үнэ 500 төг

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc