ЗДТГ-ын календартчилсан төлөвлөгөө, биелэлт


ЗДТГ-ын 2017 оны календарчилсан төлөвлөгөө, биелэлт 


ЗДТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө 
энд дарж орно уу 

ЗДТГ-ын 2017 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлт 
энд дарж орно уу 

ЗДТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны календарчилсан  төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт 
энд дарж орно уу 

ЗДТГ-ын 2018 оны календарчилсан төлөвлөгөө, биелэлт 

ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө 
энд дарж орно уу 

ЗДТГ-ын 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлт 
энд дарж орно уу 
 
ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны календарчилсан  төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт 
энд дарж орно уу


ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт ЗДТГ-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө энд дарж орно уу

ЗДТГ-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу

ЗДТГ-ын 2019 оны сүүлийн хагас жилийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг энд дарж орно уу

ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн тайланг энд дарж үзнэ үү 

ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 

ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
энд дарж орно уу 

ЗДТГ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 
энд дарж орно уу 
 
ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт 
энд дарж орно уу 


ЗДТГ-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3898
25271
119479
8065313

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc