ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 

ЗДТГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг 
энд дарж үзнэ үү 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 ЗДТГ-ын 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 
энд дарж үзнэ үү 
  
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 

ЗДТГ-ын 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 
энд дарж үзнэ үү 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 

ЗДТГ-ын 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 
энд дарж үзнэ үү 


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 

ЗДТГ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг 
энд дарж үзнэ үү 


ЗДТГ-ын 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 
энд дарж үзнэ үү Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4464
21058
140799
7747194

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc