ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

 

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

2018 оны шилдэг хэлтэс, албадаа тодруулж, шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах

Ажлын 5 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Жишиг хорооны нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 

Ажлын 5 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд өгөх бэлэгний үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Ажлын 5 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

Нийт байгууллага

Төсвийн жил дуусч байгаатай холбогдуулан нийт хэлтэс, албад өр авлага үүсгэлгүй ажиллах

Ажлын 10 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

Хууль зүй, архивын тасаг

Нийт байгууллага

Баярын наадмын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийг томилон ажиллуулж, хяналт тавих

Ажлын 10 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

 

Цагдаагийн I,II хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс,

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд шуурхай эргүүл, жижүүр томилж, холбогдох норм стандартыг мөрдүүлж, хяналт тавих, гэмт хэрэг, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, хяналт тавих, болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, шуурхай ажиллах, мэдээллийг удирдлагад яаралтай өгч хэвших

Ажлын 10 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

“Тохижилт үйлчилгэний төв” ОНӨААТҮГ,

Хан-Уул Агро

Хог, цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх, 2019 онд шинэ менежментээр ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж, танилцуулах

Ажлын 10 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

ЭЗТХ,

Нийт байгууллага

Хан-Уул дүүргийн хэлтэс, албадын удирдлагууд 2018 оны тайлангаа тавьж, гэрээгээ дүгнүүлэх

Ажлын 10 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг  2018.12.28-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/

 цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1302
23903
131611
4197432

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc