НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


       2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар сардаа багтаан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрэмбэлж эрх шилжүүлж дуусгах, тендер зарлах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийтийн зориулалтаар баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжийг паспортжуулах, эрсдлийн үнэлгээг тогтоох ажлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу судалж танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Замын цагдаагийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд эвдэрч гэмтсэн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс хашлагыг засварлах, өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга нар

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын орчны тохижилт болон хаяг, рекламны самбарын өнгө үзэмжийг сэргээх, рекламны самбарын орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,

Барилгын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах, хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд барилгын ажлын гаднах талбайн орчны аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах, хяналт тавьж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Онцгой байдлын хэлтэс,Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Уул агра ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг дарга нар

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, урьдчилан сэргийлэх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийт байгууллагуудын удирдлагуудад

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.12-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

       2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар сардаа багтаан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрэмбэлж эрх шилжүүлж дуусгах, тендер зарлах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийтийн зориулалтаар баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжийг паспортжуулах, эрсдлийн үнэлгээг тогтоох ажлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу судалж танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Замын цагдаагийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд эвдэрч гэмтсэн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс хашлагыг засварлах, өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга нар

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын орчны тохижилт болон хаяг, рекламны самбарын өнгө үзэмжийг сэргээх, рекламны самбарын орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,

Барилгын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах, хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд барилгын ажлын гаднах талбайн орчны аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах, хяналт тавьж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Онцгой байдлын хэлтэс,Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Уул агра ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг дарга нар

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, урьдчилан сэргийлэх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийт байгууллагуудын удирдлагуудад

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.12-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

       2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар сардаа багтаан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрэмбэлж эрх шилжүүлж дуусгах, тендер зарлах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийтийн зориулалтаар баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжийг паспортжуулах, эрсдлийн үнэлгээг тогтоох ажлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу судалж танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Замын цагдаагийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд эвдэрч гэмтсэн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс хашлагыг засварлах, өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга нар

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын орчны тохижилт болон хаяг, рекламны самбарын өнгө үзэмжийг сэргээх, рекламны самбарын орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,

Барилгын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах, хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд барилгын ажлын гаднах талбайн орчны аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах, хяналт тавьж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Онцгой байдлын хэлтэс,Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Уул агра ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг дарга нар

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, урьдчилан сэргийлэх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийт байгууллагуудын удирдлагуудад

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.12-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн 

       2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар сардаа багтаан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрэмбэлж эрх шилжүүлж дуусгах, тендер зарлах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийтийн зориулалтаар баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжийг паспортжуулах, эрсдлийн үнэлгээг тогтоох ажлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу судалж танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Замын цагдаагийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд эвдэрч гэмтсэн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс хашлагыг засварлах, өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга нар

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын орчны тохижилт болон хаяг, рекламны самбарын өнгө үзэмжийг сэргээх, рекламны самбарын орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,

Барилгын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах, хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд барилгын ажлын гаднах талбайн орчны аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах, хяналт тавьж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Онцгой байдлын хэлтэс,Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Уул агра ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг дарга нар

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, урьдчилан сэргийлэх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийт байгууллагуудын удирдлагуудад

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.12-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

       2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар сардаа багтаан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрэмбэлж эрх шилжүүлж дуусгах, тендер зарлах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийтийн зориулалтаар баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжийг паспортжуулах, эрсдлийн үнэлгээг тогтоох ажлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу судалж танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Замын цагдаагийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд эвдэрч гэмтсэн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс хашлагыг засварлах, өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга нар

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын орчны тохижилт болон хаяг, рекламны самбарын өнгө үзэмжийг сэргээх, рекламны самбарын орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,

Барилгын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах, хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд барилгын ажлын гаднах талбайн орчны аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах, хяналт тавьж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Онцгой байдлын хэлтэс,Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Уул агра ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг дарга нар

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, урьдчилан сэргийлэх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийт байгууллагуудын удирдлагуудад

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.12-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

 

       

       2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар сардаа багтаан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрэмбэлж эрх шилжүүлж дуусгах, тендер зарлах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийтийн зориулалтаар баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжийг паспортжуулах, эрсдлийн үнэлгээг тогтоох ажлыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу судалж танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Замын цагдаагийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд эвдэрч гэмтсэн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс хашлагыг засварлах, өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга нар

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын орчны тохижилт болон хаяг, рекламны самбарын өнгө үзэмжийг сэргээх, рекламны самбарын орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,

Барилгын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах, хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд барилгын ажлын гаднах талбайн орчны аюулгүй байдлыг сайтар хангуулах, хяналт тавьж ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,Онцгой байдлын хэлтэс,Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Уул агра ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг дарга нар

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, урьдчилан сэргийлэх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийт байгууллагуудын удирдлагуудад

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.12-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4691
22515
135000
4200821

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc