НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

 

 

2018.12.28

 

Батлагдсан огноо, дугаар

Хөтөлбөрийн нэр

Хэрэгжих хугацаа

 

Зорилтын тоо

Хэлтэс албад

НИТХ-ын тогтоол - 6

 

 

1.

2014.03.27

№ 16/11

Ухаалаг Улаанбаатар Хөтөлбөр

2014 - 2020 он

4

ТЗУХ

85%

2.

2015.01.29

№ 23/01

Авилгын Эсрэг Нийслэлийн Хөтөлбөр

I үе шат 2015-2016 он

II үе шат 2017-2020 он

7

ТЗУХ

90%

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол - 1

 

 

3.

2014.05.26

№17/16

Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийг хугацаагүй хэрэгжүүлнэ.

4

ХөХҮХ

95%

4.

2014.07.08

№ 119

Монгол Мал дэд Хөтөлбөр

I үе шат 2014–2018 он

II үе шат 2019-2021 он

4

ХүХҮХ

 

90 %

5.

2014.12.15

№224

Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр

2015-2020 он

 

4

ТНААХ

100 %

6.

2015.12.21

№232

“ Тэжээл” дэд хөтөлбөр

2016-2021 он

5

ХүХҮХ

86 %

7.

2015.10.23

№187

“ Гэртээ харих зам” орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх нийслэлийн хөтөлбөр

2015-2020 он

 

4

ХөХҮХ

100 %

 

НБХ

100 %

8.

2015.11.20

№200

“Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөр

2016-2020 он

 

15

ГБХЗХХ

96.6 %

 

9.

2017.04.18

№62

“Теле камер” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

 

6

ЦХ 1

90 %

ЦХ 2

100 %

10.

2017.04.18

№62

“Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем” дэд хөтөдбөр

2017-2020 он

 

5

ЦХ 1

100 %

ЦХ 2

11.

2017.04.18

№62

“Эргүүл” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

5

ЦХ 1

100 %

ЦХ 2

94.5%

12.

2017.04.18

№ 71

“Нэг өрх – Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

3

ХөХҮХ

100 %

13.

2017.05.30

“Боловсрол-2020” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

4

БХ

100%

14.

2017.06.07

№ 89

“Нийслэлийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

8

ЭМТ

92%

15.

2017.06.22

“Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

 

8

ЖДҮДТ

100 %

ХүХҮХ

92.5 %

16.

2017.06.22

№ 103

“Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

4

ГБХЗХХ

95 %

17.

2017.11.14

№ 145

Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

4

ТНААХ

100 %

18.

2017.12.07

№ 158

Нийслэлийн залуучууд дэд хөтөлбөр

I үе шат 2017 он

II үе шат 2018-2019 он

III үе шат 2020 он

4

ГБХЗХХ

83.75%

19.

2017.12.07

№ 159

Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл

2018-2020 он

3

ХүХҮХ

90 %

20.

2018.02.27

№ 14/01

Нийслэлийн орон сууц дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр

2018-2022 он

7

ЭЗТХ

80 %

21.

2018.04.25

“Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийн хавсралт

2018-2020 он

4

Соёлын ордон

100 %

22.

2018.04.26

№15/

Худалдаа хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээ- 2020

2018-2020 он

5

ХүХҮХ

85 %

23.

2018.05.31 Дугаар 16/07

“Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөр

2018-2020

4

85 %

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

 

24.

2014.05.30

А/451

“Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

I үе шат 2014-2018 он

II үе шат 2019-2023 он

4

ХүХҮХ

90 %

 

25.

Нийт

24

129

98.3 %

  

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4424
21045
140759
7747155

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc