НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ТҮҮНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 

 

2018 он 10 сарын 25

 

Батлагдсан огноо, дугаар

Хөтөлбөрийн нэр

Хэрэгжих хугацаа

Хэрэгжүүлэх хэлтэс, албад

НИТХ-ын тогтоол - 6

 

1.

2014.03.27

№ 16/11

Ухаалаг Улаанбаатар Хөтөлбөр

2014 - 2020 он

ТЗУХ

2.

2015.01.29

№ 23/01

Авилгын Эсрэг Нийслэлийн Хөтөлбөр

I үе шат 2015-2016 он

II үе шат 2017-2020 он

ТЗУХ

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол - 1

 

3.

2013.12.13

№151

Нийслэлийн Нийтийн тээврийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр

2014 – 2020 он

ТНААХ

 

4.

2014.05.26

№17/16

Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийг хугацаагүй хэрэгжүүлнэ.

ХөХҮХ

 

5.

2014.07.08

№ 119

Монгол Мал дэд Хөтөлбөр

I үе шат 2014–2018 он

II үе шат 2019-2021 он

ХүХҮХ

 

6.

2014.12.15

№224

Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр

2015-2020 он

ТНААХ

 

7.

2015.02.17

№ 32

Нийслэлийн орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр

2014-2020 он

ХүХҮХ

 

 

8.

2015.08.17

№ 133

Нийслэлийн үйлдвэр, технологийн парк хөгжүүлэх хөтөлбөр

I үешат 2015-2016 он

II үешат 2017-2020 он

III үе шат 2021-2025 он

ХүХҮХ

 

9.

2015.12.21

№232

“ Тэжээл” дэд хөтөлбөр

2016-2021 он

ХүХҮХ

 

10.

2015.10.23

№187

“ Гэртээ харих зам” орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх нийслэлийн хөтөлбөр

2015-2020 он

НХХ, ГБХЗХХ

 

11.

2015.11.20

№200

“ Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөр

2016-2020 он

ГБХЗХХ

 

12.

2017.04.18

№62

“ Теле камер” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ЦХ1.2

13.

2017.04.18

№62

“Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем” дэд хөтөдбөр

2017-2020 он

ЦХ 1.2

14.

2017.04.18

№62

“Эргүүл” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ЦХ 1.2

 

15.

2017.04.18

№ 71

“ Нэг өрх – Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ХөХҮХ

16.

2017.05.30

“Боловсрол-2020” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

Боловсролын хэлтэс

 

17.

2017.06.07

№ 89

“Нийслэлийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ

 

18.

2017.06.22

“Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

 

ЖДҮД

/ ХүХҮХ/

 

19.

2017.06.22

№ 103

“ Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ГБХЗХХ

 

/ЭМТ, БХ, Соёлын ордон/

 

 

20.

2017.11.14

№ 145

Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр

2017-2020 он

ТНААХ

21.

2017.12.07

№ 158

Нийслэлийн залуучууд дэд хөтөлбөр

I үе шат 2017 он

II үе шат 2018-2019 он

III үе шат 2020 он

ГБХЗХХ

 

22.

2017.12.07

№ 159

Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл

2018-2020 он

ЖДҮДТ, ХөХҮХ

23.

2018.02.27

№ 14/01

Нийслэлийн орон сууц дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр

2018-2022 он

ЭЗТХ

24.

2018.04.25

“ Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийн хавсралт

2018-2020 он

Соёлын ордон

25.

2018.04.26

№15/

Худалдаа хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээ- 2020

2018-2020 он

ХүХҮХ

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

26.

2014.05.30

А/451

“Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

I үе шат 2014-2018 он

II үе шат 2019-2023 он

ХүХҮХ

 

 

 

ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4688
21099
141023
7747418

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc