АЛБАН ХААГЧДЫН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,
 ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛ

 

2018.06.20                                                                                                       Улаанбаатар хот

Д/д

А дүгнэгдсэн албан хаагчдын тоо

В дүгнэгдсэн албан хаагчдын тоо

С дүгнэгдсэн албан хаагчдын тоо

1

96

17

2

 

 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ 
ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛ

 

2018.12.25                                                                                                       Улаанбаатар хот

Д/д

А дүгнэгдсэн албан хаагчдын тоо

В дүгнэгдсэн албан хаагчдын тоо

1

103

12ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС

 ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУВЬ

 

Албан хаагчдын 2019 оны ажлын үнэлгээ, хувийн мэдээллийг энд дарж үзнэ үү 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

594
21830
198295
6250156

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc