ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН Үндэсний хөтөлбөрҮҮДийН 2018 ОНЫ ХэрэгжилТИйн байдал

 

 

 

2018.12.20   

Огноо, дугаар

Хөтөлбөрийн нэр

Хэрэгжих хугацаа

Хэлтэс

Зорилт

Хувь

УИХ-ын тогтоол - 6

 

 

 

2010.05.20

№ 23

"Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр

I үешат 2010–2015 он

II үешат 2016 – 2021 он

ХүХҮХ

4

90 %

Засгийн газрын тогтоол - 62

 

 

 

2005.03.09

№ 44

“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр

I үешат 2005-2015 он

II үешат 2015-2025он

III үешат 2025-2035 он

ТНААХ

3

85 %

2006.04.03

№ 64

2017.01.04

№4

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн

үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр

IV үе шат 2017-2020 он

ХЗАТ

11

95.3 %

2017

№ 321

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

2018-2022 он

ХөХҮХ

ГБХЗХХ

3

1

 

100%

2011.02.01

№ 32

Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр

I үе шат 2011-2015 он

II үе шат 2016-2020 он

БТСХ

2

 

100 %

2014.08.07

№252

“Монгол уран бүтээл” үндэсний хөтөлбөр

2015-2025 он

НБХ,

Соёлын ордон

3

90 %

2014.09.18

№298

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2014-2017 он

II үе шат 2018-2022 он

ТНААХ

3

100 %

2015.06.15

№248

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр

2015-2021 он

НБХ

 

1

80%

 

2015.08.04

№324

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2016-2020 он

II үе шат 2021-2025 он

ХүХҮХ

 

7

 

 

 

100 %

2015.12.21

№509

“Соёлын үйлдвэрлэл “ үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2016-20218 он

II үе шат 2018-2020 он

НБХ Соёлын ордон

4

Соёлын ордон

100 %

НХХ

90 %

2016.01.04

№ 2

Монгол улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр

2016-2020 он

ТЗУХ

ЖДҮДТ

 

2

ЖДҮДТ

100 %

ТЗУХ

97,5 %

2016.01.04

№ 4

Хотжилт ба эрүүл мэнд хөтөлбөр

2016-2020 он

ЭМТ, МХХ, ТНААХ

4

МХХ

100 %

ЭМТ

82.5 %

2016.2.04

№ 16

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр

2016-2020 он

ХөХҮХ

 

4

100 %

2016.04.04

№ 200

“Бичил бизнесийг дэмжих” хөтөлбөр

2016-2018 он

ХөХҮХ ЖДҮДТ

БХ

3

ХөХҮХ

100 %

ЖДҮДТ

100%

БХ

100 %

2016.05.02

№233

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

2016-2020 он

МХХ,

 

 

ХүХҮХ

4

МХХ

100 %

ХүХҮХ

90 %

2016.12.07

№178

“Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөр”

2016 – 2020 он

ХөХҮХ, ГБХЗХХ

2

ХөХҮХ

100 %

 

2017.01.11

№11

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр

2017-2021

ЭМТ

БХ

7

ЭМТ

92 %

БХ

100 %

2017.03.07

№77

Мансууруулах эм,сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2017-2019 он

II үе шат 2019-2021 он

 

ЦХ 1.2 , ЭМТ, БХ, ГБХЗХХ

2

 

 

 

БХ

100 %

ЭМТ

100 %

ГБХЗХХ

100 %

ЦХ1

80 %

ЦХ 2

80%

 

2017.03.07

№78

“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

 

ЭМТ, ГБХЗХХ

5

 

 

ЭМТ

90.0 %

ГБХЗХ

100 %

2017.03.20

№98

Агаар, орчныг бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2017-2019 он

II үе шат 2020-2025 он

 

 

ТНААХ,

МХХ

БХ

3

ТНААХ

100 %

ЭМТ

93.5 %

МХХ

100 %

БХ

100 %

2017.04.12

№112

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ,

4

ЭМТ

90,7 %

2017.04.12

№114

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

I үе шат 2017-2019 он

II үе шат 2020-2023 он

ТЗУХ

БХ

8

ТЗУХ

97.5 %

БХ

100 %

2017.04.26

№ 129

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

НБХ

 

7

НБХ

92 %

ГХЗХХ

91.4 %

2017.05.24

№148

Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

ЦХ 1.2, ГБХЗХХ БХ

3

ЦХ 1

80 %

ЦХ 2

80%

ГБХЗХХ

100 %

БХ

100 %

2017.08.09

№ 223

"Жимс, жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөр

2018-2022 он

ХүХҮХ

4

100 %

2017.08.09

№225

“Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ, МХХ, ТНААХ,

7

ТНААХ 100%

ЭМТ

90.1 %

МХХ

100 %

2017.08.31

№243

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний тав дахь хөтөлбөр

2017-2020 он

ЭМТ, МХХ, ХүХҮХ,

5

ЭМТ

91.2 %

МХХ

100 %

2017.09.22

№278

“Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөр

2018-2022 он

ХүХҮҮХ

4

100 %

2008.07.16 №293

Англи хэлний боловсрол” үндэсний хөтөлбөр

2009-2020 он

БХ

3

100 %

2010.02.03

№ 31

“Боловсрол” үндэсний хөтөлбөр

2010-2021 он

БХ

4

100 %

2018.02.14 №50

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” үндэсний хөтөлбөр

2016-2020 он

БХ

ГБХЗХХ

3

2

100 %

100 %

2017.09.20 №270

“Хүүхдийн хөгжил хамгаалал” үндэсний хөтөлбөр

2017-2021 он

ГБХЗХХ

5

100 %

Биелэлтийн дундаж хувь

140

92.4 %

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

                    .

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

681
29878
146953
7753348

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc