ТОДРУУЛГА

Тус албанаас зарласан “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил” ХУДХААА/202001002 дугаартай тендерийн баримт бичигт  дараах тодруулга хийгдэв. Тендерийн материалын ТОӨЗ 6.3 (г)-д ерөнхий инженер нь тухайн аж ахуйн нэгждээ 5 жил ажилласан гэснийг 2 жил ажилласан, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгждээ 5 жил ажилласан гэснийг 1 жил ажилласан болгож өөрчлөлт оруулав.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

5561
35154
74989
7512918

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc