ХУВЬ ХҮНИЙ ЁС ЗҮЙ, ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГА СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛНО

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.5-д заасны дагуу шүүхээс үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг үйлдэх, нийгмийн хэв журам зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ёс зүй, харилцаа хандлагийн  мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.

 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүй, архивын тасаг,

ХУГАЦАА: 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11:00-12:30 цагт

ХААНА:  Дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байрны 7 давхрын сургалтын танхимд

ХАМРАХ ХҮРЭЭ Шүүхээс үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан Хан-Уул дүүргийн иргэний харьяалалтай  этгээдүүдэд. 

Сургалтыг Удирдлагын академийн багш, доктор, дэд профессор Н.Цолмонтуяа удирдан хүргэнэ.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, АРХИВЫН ТАСАГ


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

5258
9819
129327
7098425

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc