Хан-Уул дүүргийн ХХҮХ-сээс 2020 онд хамтран ажиллах сургалтын байгууллагуудад зөвлөн чиглүүлэх сургалт, уулзалт зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, дэмжих арга хэмжээний хүрээнд ажилгүй мэргэжилгүй залуучуудад ажил мэргэжлийн чиг баримжааг  бүлгээр болон ганцаарчилсан хэлбэрээр олгох, өрхийн болон жижиг бизнес эрхлэх хүсэлттэй иргэдэд      аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, ажилгүй зорилтот бүлгийн иргэдэд хөдөлмөрт бэлтгэх /ажлын байранд зуучлах/ сургалт зохион байгуулж хамтран ажиллах  хүсэлт гаргасан сургалт явуулах эрх бүхий байгууллагуудын удирдлага, багш нарт зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн сургалт, зөвлөгөөний чанар, үр дүнг сайжруулах, сургалттай холбоотой бичиг баримтын бүрдэл, тайлан, сургалтын үр дүнг тооцох талаар уулзалт, сургалт зохион байгуулж цаашид эдгээр сургалтын төвүүдтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар боллоо.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2319
17678
136457
7105555

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc