УЛСЫН БАЙЦААГЧДАД ДОТООД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2020 оны зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Төрийн албаны манлайлал, ажлын үр бүтээмжийг сайжруулах, үр дүнтэй харилцааг төлөвшүүлэх зорилгоор Түүхийн ухааны доктор, судлаач Ц.Минжинг урьж “Хувь хүний хөгжил” сэдэвт дотоод сургалтыг хэлтсийн удирдлага, 17 улсын /ахлах/ байцаагч нарт хувь хүний хөгжил, түүнд хүрэх хүчин зүйлийн талаарх мэдлэг мэдээллээ дээшлүүллээ.Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2657
17780
136795
7105893

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc