“Байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт 2021-2024 он” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Хан-Уул Нэгдсэн Эмнэлэг үүсгэн байгуулагдсаны түүхт 40 жилийн ойн хүрээнд Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуультай хамтран “ Байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт 2021-2024 он” сэдэвт сургалтуудыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд албадын менежер, тасгийн эрхлэгч, ажил хариуцсан мэргэжилтэн зэрэг 25 хүн хамрагдаж байгууллагын 2021- 2024 оны стратеги төлөвлөгөөг судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан боловсруулан гаргасан байна.

Arvintugul T

AttachmentsOct 22, 2020, 11:35 AM (23 hours ago)
to me
Сургалт зохион байгууллаа.
Хан-Уул Нэгдсэн Эмнэлэг үүсгэн байгуулагдсаны түүхт 40 жилийн ойн хүрээнд Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуультай хамтран “ Байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт 2021-2024 он” сэдэвт сургалтуудыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд албадын менежер, тасгийн эрхлэгч, ажил хариуцсан мэргэжилтэн зэрэг 25 хүн хамрагдаж байгууллагын 2021- 2024 оны стратеги төлөвлөгөөг судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан боловсруулан гаргасан байна.

Arvintugul T

AttachmentsOct 22, 2020, 11:35 AM (23 hours ago)
to me
Сургалт зохион байгууллаа.
Хан-Уул Нэгдсэн Эмнэлэг үүсгэн байгуулагдсаны түүхт 40 жилийн ойн хүрээнд Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуультай хамтран “ Байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт 2021-2024 он” сэдэвт сургалтуудыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд албадын менежер, тасгийн эрхлэгч, ажил хариуцсан мэргэжилтэн зэрэг 25 хүн хамрагдаж байгууллагын 2021- 2024 оны стратеги төлөвлөгөөг судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан боловсруулан гаргасан байна.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3805
9329
119807
7239372

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc