Хан-Уул дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

ХЗДХЯ-наас “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газраар хэлэлцүүлж, эцэслэн батлахтай холбогдуулан иргэдийг оролцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авах тухай чиглэл ирүүлсэн. Иймд Хан-Уул дүүргийн  Улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэдийг оролцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгээр “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулж, тэдний санал хүсэлтийг сонсож, асуултад хариулав.


Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2017-2025/, Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам, Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагын улсын бүртгэлийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, үндэсний цахим баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх,Улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд нь цахимжуулах, "Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж, онлайн банкны үйлчилгээг жигд, тэгш авах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилтыг тавьсан. 


Мөн хууль зүйн салбарын байгууллагуудын хүний нөөц, техник тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг шинэчлэн, хуульд заасан үүргээ стандартын дагуу хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, төрийн цахим ой санамж болох мэдээллийн сан, өгөгдлийн бүрэн бүтэн, нэгдмэл, аюулгүй байдлыг хангаж нэг эх сурвалж бүхий мэдээлэл, нээлттэй өгөгдлийг бий болгох гэсэн зорилтуудыг тус тус хэрэгжүүлэхээр тусгасан. 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2840
10688
71043
6499134

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc