ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО НҮХТИЙН НИЙТ 32 ГУДАМЖНУУДЫН ЗАМЫГ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ ХУД2018/ДТ-02-3/ ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Шалгарсан эсэх

Тайлбар

1

ОГТОРГУЙН БҮТЭЭЛ ХХК

28 200 456

Шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.1.3 дугаар зүйлийг хангаагүй

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалтыг үндэслэн бүх тендерээс татгалзаж худалдан авах ажиллагааг дахин зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2311
4132
111255
4424629

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc