ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО НҮХТИЙН НИЙТ 32 ГУДАМЖНУУДЫН ЗАМЫГ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ ХУД2018/ДТ-02-3/ ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Шалгарсан эсэх

Тайлбар

1

ОГТОРГУЙН БҮТЭЭЛ ХХК

28 200 456

Шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.1.3 дугаар зүйлийг хангаагүй

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалтыг үндэслэн бүх тендерээс татгалзаж худалдан авах ажиллагааг дахин зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3850
5046
78380
4144201

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc