Анхаарал Хариуцлага- Эрсдэлгүй орчин аян

Нийслэлийн хэмжээнд “Анхаарал Хариуцлага- Эрсдэлгүй орчин” гэсэн Хүүхдийн осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх олон нийтэд сурталчилгаа нөлөөллийн үйл ажиллагаа хийх зориолгоор  2 сарын аяныг зохион байгуулж байна.

Уг аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутгийн чиглэл рүү явж буюу Өлзийтийн постоор нэвтрэн өнгөрч буй иргэдэд “ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ” боршур болон аюулгүй тээвэрлэлтийн санамж зөвлөгөөг өгөн ажиллаж байна.

2018 оны 07 дугаар сарын 07-ноос 19-ны өдөр хүртэл нийт 1722 машин 1800-аад боршур тараан, 4036 иргэд, 2993 хүүхдэд хүрч ажилласан.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

5061
17296
79309
6507400

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc