Удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалт үргэлжилж байна

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн хүрээнд тус хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нефтийн бүтээгдэхүүн борлуулах, хадгалах шатахуун түгээх станц, автомашиныг хийгээр цэнэглэх станцуудад “Гамшгаас хамгаалах тухай” болон “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль, бусад холбогдох норм дүрэм, стандарт, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын дүрэм, Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бичиг баримтуудын хүрээнд гүйцэтгэлийн шалгалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 26-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

 

Шалгалтад нийт 13 шатахуун түгээх станц хамрагдаж нийт 75 зөрчил илэрсэн бөгөөд Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн албан шаардлага-6, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн мэдэгдэл-1 өгч Зөрчлийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 1 аж ахуй нэгжийг 1,000,000 төгрөгөөр, 1 иргэнийг   зөрчлийн тухай хуулийн 5,14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу 100,000 төгрөгөөр нийт 1,100,000 төгрөгийн захиргааны арга хэмжээ авч ажиллалаа.Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4274
17519
201975
6253836

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc