Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажиллалаа

Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа хулгайн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдлыг тогтворжуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх  чиглэлээр “Дэмжлэг” тусгай арга хэмжээний хүрээнд “Гэрээт харуул хамгаалалтын албадтай” хамтран эргүүлд ажиллах томилгоо гарган ажиллаж байна.

2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 19:00 цагаас 01:00 цагийн хооронд гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 14 хамгаалагч, эргүүл жижүүрээс буусан 10, мэдээлэл судалгааны ажилтан 1, холбооны инженер 1, бичээч 3, шууданч цагдаа 1, нийт 30 алба хаагч хамтран хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж үйл ажиллагаанд нь хэв журмын ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад  Б.Энхчулуун хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллалаа.

Арга хэмжээний хүрээнд тус хэлтсийн хариуцсан хороодын гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгүүдээр эргүүл шалгалт хийн, иргэдэд санамж сэрэмжлүүлэг тараан, яриа таниулга хийн сэжигтэй иргэн 46, тээврийн хэрэгсэл 10, эд зүйл 2-ыг шалгаж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажилласан байна.  

Мөн архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалддаг аж ахуй нэгж, байгууллагуудын тусгай зөвшөөрөл, холбогдох бусад бичиг баримтын шалган, цагийн хуваарийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх талаар сануулж, хууль сурталчиллаа.   

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3947
11257
10275
6284899

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc