Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолтой холбогдуулан Нийслэлд мөрдөгдөх Хан-Уул дүүргийн Газрын үнэлгээний бүсийн хил хязгаарын санал авч байна

Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолтой холбогдуулан Нийслэлд мөрдөгдөх Хан-Уул дүүргийн Газрын үнэлгээний бүсийн хил хязгаарын санал авч байна
2015.07.09-ны 03 тогтоол

 2018.06.20-ны 182 тогтоолын үнэлгээний бүсийн хил хязгаар /төсөл/

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2389
28422
93023
6690896

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc