“ТААТАЙ ЭРҮҮЛ ОРЧИН - ТӨГС ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭ” ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦСЭН ЗӨВӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ХУДНЭмнэлгийн захиргаанаас “Таатай эрүүл орчин -  Төгс оношлогоо эмчилгээ” хөтөлбөрийн 2018 оны  хэрэгжилт үр дүн, тулгамдсан асуудлыг  авч хэлэлцсэн зөвөлгөөнийг 2018 оны 10 –рсарын 30 –наас 11-р сарын 1 ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөнийг эмч эмнэлгийн дээд мэргэжилтэн, сувилагч тусгай мэргэжилтэн, дэмжих үйлчилгээний ажилтан гэсэн үйл ажиллагааны төрөлжсөн хэлбэрээр хийсэн байна. Зөвөлгөөнөөр хөтөлбөрийн орц , үйл ажиллагаа, гарц, үр дүн, үр  ашиг, үр нөлөө, тулгамдсан асуудлуудыг авч хэлэлцэн шийдвэр гаргасан байна.

Энэхүү хөтөлбөр нь 2018-2022 онд хэрэгжих бөгөөд зорилго нь Эмнэлгийн засаглалыг оновчтой, үр дүнтэй, ил тод болгож эмчлүүлэгчдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах замаар  иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Зөвлөгөөнд нийт 115 хүн хамрагдлаа.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

813
15866
75061
6503152

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc