ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА


Г
амшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос хүн, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, саын дурын хэсэг, иргэн хуулийн этгээд, томилгоот бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулж сургах, дадлагажуулах зорилготой зохион байгуулагдах “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-д оролцох гамшгаас хамгаалах албад, Мэргэжлийн ангиудын дадлага сургуулийн бэлтгэл ажлын явцтай дүүргийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч Г.Батсайхан, Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, хурандаа Д.Даваасүрэн нар өнөөдөр газар дээр нь танилцаж, зарим үүрэг чиглэлийг өглөө.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1839
3471
121854
7090952

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc