ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ АЖИЛЛАЛАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 05 дугаар зарлигийн хэрэгжилт аймаг, нийслэлд хэрхэн хангагдаж байгааг Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т заасан хүрээнд газар дээр нь шалган танилцах, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, арга зүйн сургалт зохион байгуулах зорилго бүхий ажлын хэсэг аймаг, нийслэлд ажиллаж байна. 

Ажлын хэсэг нь аймаг, нийслэл дэх төрийн байгууллагын удирдлагуудад үндэсний аюулгүй байдлын тухай мэдлэг олгож, үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж, үзэл баримтлал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга зүй эзэмшүүлэхэд анхаарч ажиллах юм байна.

Ажлын хэсэг нь аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын харъяа агентлаг, төрийн байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгж, Багануур, Багахангай, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргүүдэд 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд ажиллана.

2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр Хан-Уул дүүрэгт тус ажлын хэсэг ажиллаж, дүүргийн удирдах албан тушаалтангууд үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж, үзэл баримтлал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг өгч ажиллалаа.  

Үйл ажиллагааг Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан нээж холбогдох албан тушаалтангуудыг үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, холбогдох хууль дүрмийг мөрдөж ажиллахыг үүрэгдлээ.

Үргэлжлүүлэн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Б.Энхболд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн бодлогын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, танилцуулга, мэдээллийг өгч, тусгай чиг үүргийн хэлтсүүд товч тайлангаа танилцууллаа.

“Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14.2-т зааснаар Монгол Улсын иргэн үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй асуудлаар төрийн зохих байгууллага, албан тушаалтанд санал, гомдлоо тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй тул иргэд аймаг, нийслэлд ажиллаж байгаа тус мэргэжлийн багтай холбогдож санал, хүсэлтээ холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх боломжтой юм.  


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2702
9819
95840
7064938

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc