СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БИЕЛЭЛТ, ТАЙЛАН

2018 оны Төлөвлөгөөний биелэлтийг энд дарж үзнэ үү 
Сурган хөгжүүлэх үйл ажиллагааны биелэлтийг энд дарж үзнэ үү 

ЗДТГ-ын 2019 оны сурган хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг энд дарж үзнэ үү 

ЗДТГ-ын 2019 оны сурган хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжилтийн тайланг энд даржүзнэ үү 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

609
21837
198310
6250171

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc