ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ /2020.02.17-2020.02.21-НИЙ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ/

Суралцагч нартаа илүү сонирхолтой байлгах үүднээс теле хичээлийг ИНТЕГРАЦ хэлбэрээр явуулна.
*  Интеграц хичээл гэдэг нь, дээд, доод ангийн адил хичээлтэй нь залгамж холбоотойгоор заах, эсвэл тухайн ангийн бусад хичээлийн агуулгатай уялдуулан холбож заах арга зүй юм. /Тухайн агуулгыг хэд хэдэн багш хамтарч заана/
* Интеграц хичээл нь суралцагчийн идэвхийг өрнүүлж, сурах арга барил олгодог давуу талтай. Аливаа ойлголт ухагдахууныг өргөн утгаар хүлээн авч нийлмэл мэдлэг чадвар олж авах боломж бүрдүүлнэ.
Эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдэдээ теле хичээл үзэхэд нь туслаарай.


Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

287
0
117109
7086207

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc