Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр зарлагдлаа

1. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох
3. Ахмад мэргэжилтний аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулсан эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох
Төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдахаар төсөл ирүүлсэн иргэний үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байртай нэг бүрчлэн танилцана. Төсөл ирүүлсэн иргэн нь төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг, тухайн хорооны Засаг дарга, Иргэдийн нийтийн хурлын дарга, хэсгийн ахлагч, санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдахаар төсөл өгсөн иргэдийн өмнө төслийнхөө талаар танилцуулга хийж шалгаруулалтад оролцоно.

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

5719
23916
143573
7112671

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc